Yıllık Hayat Sigotası

Korktuğunuz başınıza gelmesin diye...

Kendinizin ve ailenizin yaşam standartlarını, esnek paketler içeren "Yıllık Hayat" sigortası seçenekleri ile ister bir yıl, ister daha uzun süre için devamlı kılın.

Neden "Yıllık Hayat" Sigortası Almalısınız?

Hayatınızda gerçekleşecek beklenmedik olaylar sonrasında sizin veya ailenizin yaşam standartlarını koruması için hayat sigortası ürünleri yaşamsal değerlere sahiptir. Beklenmedik bir vefat, maluliyet, ciddi bir hastalık ya da kaza sonucu tedavi masrafları gibi risklere karşı size özel paketi oluşturabiliriz.

"Yıllık Hayat" Sigortasına Kimler Katılabilir?

18 - 65 yaşları aralığındaki isteyen herkes (FİBA Hayat Sigorta A.Ş. Risk Kabul Şartları'na uyması şartıyla) dahil olabilir.

"Yıllık Hayat" Sigortasının Süresi Ne Kadardır?

Bu sigortanın süresi 1 yıldır. Sigortalı isterse başvuru sırasında belirterek her yıl sigortanın yenilenmesini sağlayabilir.

"Yıllık Hayat" Sigortasının Sağladığı Teminatlar Nelerdir?

Vefat Teminatı:

Sigortalının her türlü vefatı (kaza veya hastalık) halinde, sigortalının belirlemiş olduğu teminat tutarı hak sahiplerine ödenir.

Sigortalının tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında tazminatını aldıktan sonra vefat etmesi durumunda ise vefat teminat tutarı ile tehlikeli hastalıklar teminat tutarı arasındaki pozitif fark hak sahiplerine ödenir.

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı (İsteğe Bağlı):

Sigortalının kaza sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı (İsteğe Bağlı):

Sigortalının hastalık sonucu kalıcı malul kalması durumunda belirlenen teminat tutarı, poliçe özel şartları kapsamında sigortalıya tek seferde ödenir.

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı (İsteğe Bağlı):

Kaza sonucu tedavi masrafları yapılması durumunda yapılan masraflar fatura karşılığında teminat tutarı ile sınırlı olmak üzere Ferdi kaza genel şartları kapsamında ödenir.

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı (İsteğe Bağlı):

Sigortalı tehlikeli hastalıklar teminatını isterse sadece kadın kanser teminatı yada kalp krizi, hastalık sonucu inme ve kanser teminatlarını içeren seçeneklerden birini seçebilir.

Tehlikeli hastalıklar kapsamında sigortalının, hastalık sonucu maluliyet kalp krizi, hastalık sonucu inme geçirmesi ya da kansere yakalanması durumunda, geçirilen hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Kadın hastalıklarına yönelik tehlikeli hastalıklar kapsamında ise kadınlara özel kanserlere karşı olarak verilen bir güvence olup bu hastalıklardan birine yakalanılması halinde hastalığın belgelenmesinden itibaren başlayan 30 günlük bekleme süresi sonunda sigortalı halen hayatta ise tedavi masraflarından bağımsız olarak belirlenen teminat tutarı sigortalıya tek seferde ödenir.

Tehlikeli hastalıklar teminatı ödendikten sonra vefat teminat tutarından bu tutar kadar indirim yapılır.