Kurumsal Birikimli Hayat Sigortası

Kurumsal Birikimli Hayat Sigortaları ile çalışanlarınız yaşlılık günlerinde olası gelir kayıplarını telafi ederek, kendilerini ve yakınlarını güvence altına alabilirler.

Tercihe bağlı olarak, YTL ve dövize endeksli tarifelerimizle ve günlük kar payı uygulamalarımızla geleceklerini rahatça planlayabilirler.

Kimler Yararlanabilir?

18–65 yaşları arasında, aynı firmada bordurolu olarak çalışan ve en az 10 kişiden oluşan topluluklar, Kurumsal Birikimli Hayat Sigortası sahibi olabilirler.

Avantajları

Ferdi açılan poliçelere göre Kurumsal poliçelerde sigortalı primlerinde yapılan yasal kesintilerin çok daha düşük olması sebebiyle ödenen sigorta primlerinin daha fazlasının yatırıma yönlendirilmesi önemli getiriler sağlamaktadır.

Kurumsal Birikimli Hayat Sigortası ürünlerinde Demir Hayat ile şirketiniz arasında tamamen sizin istediğiniz yapıda ürünler dizayn edilebilmekte, sadece size özel avantaj ve özellikler sağlanabilmektedir.

Sigorta Süresi

Grup Sağlık Sigortaları'nın süresi 10-30 yıl'dır.

Teminatın Kapsamı

Ana Teminat

  • Vefat Teminatı
  • Toplu para/Maaş Teminatı

Ek Teminat

  • Kaza Sonucu vefat ve malulıyet
  • Hastane gündelik teminatı

En az 10 çalışanın katılması ve çalışanların 18-65 yaş arasında olması kşuluyla, şirketiniz çalışanları ve aile bireyleri (eş ve çocuklar) için Özel Kurumsal Birikimli Hayat Sigortalarından yararlanabilir,

Kurumsal Birikimli Hayat Sigrtası Primleri;

% 100 kurumun katılımı ile, belli oranda kurumun ,belli oranda çalışanın katkıları ile veya istenirse de tamamı çalışan tarafından ödenerek sigortalanabilir.

İlk kez sigortalanmayı planlıyorsanız;

Demir Hayat Sigorta ihtiyacınızı sizle birlikte tespit ederek, uygun teminatlara en uygun primlere sahip olmanızı sağlayacaktır.